предвещание

 • 51гадание — същ. врачуване, вещаене, омагьосване, предсказание, предвещание, гледане същ. отгатване, предричане, тълкувание …

  Български синонимен речник

 • 52знак — същ. белег, признак, отличие същ. образ, следа, печат, дамга, нишан същ. символ, емблема същ. знамение, предвещание, личба, предзнаменование, поличба същ. сигнал, известие същ. обозначение, название, наименование, значени …

  Български синонимен речник

 • 53знамение — същ. предвещание, предсказание, предзнаменование, личба, поличба, прокоба същ. белег, знак, символ, симптом, признак същ. чудо същ. предвестие, предчувствие същ. предвестник …

  Български синонимен речник

 • 54личба — същ. знамение, предзнаменование, предсказание, предвещание, прокоба, знак, поличба …

  Български синонимен речник

 • 55предвестие — същ. предвещание, предсказание, личба, поличба, предзнаменование, прокоба, знамение същ. признак, белег, знак, симптом, предвестник същ. предчувствие …

  Български синонимен речник

 • 56предвиждане — същ. предусещане, предугаждане, догаждане, предчувствие същ. предвещание, предсказание, предричане, пророкуване същ. съобразителност, далновидност, прозорливост, досетливост същ. предсказване, пророчество същ. прогноза същ …

  Български синонимен речник

 • 57предзнаменование — същ. знак, белег, признак, знамение, личба, поличба, предвещание същ. предвестник същ. предвестие …

  Български синонимен речник

 • 58предсказание — същ. предсказване, предричане, гадание, пророчество, предвещание същ. прокоба, знамение, предзнаменование същ. предвестие, предчувствие същ. предвиждане, прогноза същ. пророкуване …

  Български синонимен речник

 • 59признак — същ. качество, отличителна черта, свойство, атрибут същ. указание, белег, знак, симптом, знамение, предзнаменование, предвещание, личба същ. улики, данни, следи същ. символ същ. обозначение, название, наименование, значение, смисъл същ …

  Български синонимен речник

 • 60прокоба — същ. предвещание, знамение, личба, поличба, предзнаменование, предсказание същ. зла съдба …

  Български синонимен речник